Abdij van Park – Westvleugel

 • De westvleugel, waar zich de mooie rijke salons bevinden, werd dendrochronologisch gedateerd anno 1448-1453. Zowel de dakstructuur, als de moerbalken, als het spreidsel van de verdoken vloeren, dateren uit het midden van deze 15de eeuw.

  De laatbarokke of classicerende interieurafwerking (1724-1730) verborg deze schatten achter een kleurrijke interieuraankleding van lijstplafonds en lambriseringschildering. Enkel de vestibule, die in de 17de eeuw zijn decorum kreeg door de kalksnijder Jan Christiaen Hansche, bleef in de 18de eeuw onaangeroerd. Na het ancien regime volgde begin 1900 nog een lokale schildering met sjablonen en een herinrichting met lambriseringen en behangselpapieren.

  Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk van de vondsten vrijgelegd en gepresenteerd, waarbij als uitgangspunt de herwaardering van de begin 18de eeuwse periode, laatste grote bloeiperiode van de abdij, gehanteerd wordt. De oudere middeleeuwse ontdekkingen, muurschilderingen en kleurrijke troggewelven, worden in dit decor gepresenteerd.
  De ruimten worden heringericht tot museum en kantoren voor het museum.

  Opdrachtgever Stad Leuven
  Start der werken voorjaar 2013
  Oplevering voorjaar 2017

  Materiaaltechnisch vooronderzoek door Johan Grootaers in opdracht van AM Consult
  Stabiliteit Triconsult
  Technieken Antea Group
  Uitvoering bouwkundige werken door Monument Vandekerckhove
  Uitvoering stucrestauratie en vrijlegging muurschilderingen door B. Delmotte

  Abdij van Park op deze website:
  Algemeen
  Spreekhuis
  Bibliotheek
  Mariapoort
  Westvleugel
  Zuidvleugel-en-prelatuur

  Externe links:
  Website van de abdij
  Website van CRKC
  Website stad Leuven

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact