Pandgang, tuinprieel en bijgebouwen van het Oud Abtswartier van de Abdij van Vlierbeek

 • Vandaag resteren er van de pandgang, hart van het claustrum, nog slechts een aantal fragmenten. De westvleugel werd geïncorporeerd in het gastenverblijf, de noordvleugel staat leeg en bevindt zich in een erg slechte bewaringstoestand – het is bijna een ruïne.
  Het tuinprieeltje van 1650 hoorde bij de grote, met hagen afgesloten tuin van de abdij. Vandaag bevat het nog een waardevol rococoplafond uit 1750 en doet het dienst als kleine kapel ter ere van OLV van Vlierbeek.
  De bijgebouwen van het Oud Abtskwartier werden rond 1750 toegevoegd en hadden de functie van stallen en serre. Architect Joris Helleputte gaf de gebouwen hun huidig uitzicht in 1890 toen hij ze uitbreidde en omvormde tot paardenstal en koetshuis voor eigen gebruik – hij bewoonde toen zelf het Nieuw Abtskwartier.
  De restauratie heeft hoofdzakelijk tot doel het verder verval van deze waardevolle relicten van de abdij te stoppen; een functie als woning of kantoor kan de gebouwen doen herleven.

  Opdrachtgever Kerkfabriek OLV van Vlierbeek

  Restauratiedossier ingediend in juli 2013

  Materiaaltechnisch vooronderzoek door Lode De Clercq

  Abdij van Vlierbeek op deze website:
  Algemeen
  Bijgebouwen en oud abtskwartier
  O.L.V. Kerk Vlierbeek

  Externe links:
  website van de heemkundige kring
  website stad Leuven

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact