Bestemmingsonderzoek (masterplan) Abdij van Vlierbeek Kessel-Lo

 • De Abdij van Vlierbeek is een voormalige benedictijnenabdij, gesticht in de 12de eeuw op initiatief van Godfried met de Baard, graaf van Leuven en eerste hertog van Brabant. Ze is gelegen op het grondgebied van Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven, en vormt een oase van rust in de vallei van de Molenbeek en de Abdijbeek. Dankzij haar cultuurhistorische waarde en het omgevende groene landschap neemt ze een belangrijke plaats in binnen de toeristische- recreatieve structuur van Leuven. De studie heeft betrekking op het gebied dat in 2001 beschermd werd als stadsgezicht (Vlierbeeklaan, Holsbeeksesteenweg, Kortrijksestraat, Molenstraat, Schoolbergenstraat, Alberdingk Thymlaan, Negenbunderpand en Kloosterdykpad).

  Vandaag zijn op de abdijsite verschillende functies en gebouwen aanwezig, zoals de O.L.Vrouw-kerk met het naastliggende kerkhof, een café, vergaderzalen en woningen in de voormalige knechtenwoningen, Westerpoort en Wagenhuis, kantoren in het Oude Abtskwartier en het Gastenkwartier, nog drie woningen en een boerderij aan de Noorderpoort en een aantal klassen van de abdijschool in het Gastenkwartier en in de Vlierbeekzaal.

  De opdrachtgever wenst deze site te versterken als gemeenschapsplaats door nieuwe functies een plaats te geven binnen het abdijcomplex. De studie moet een kader schetsen waarbinnen de gebouwen, het abdijdomein, maar ook de tuinen en het omliggende landschap zich verder kunnen ontwikkelen tot een sterk samenhangende ruimtelijke en functionele cluster.

  Het studieteam heeft hiervoor een studieproces uitgewerkt dat bestaat uit een continue wisselwerking tussen eigen analyse en reflectie, ontwerpend onderzoek, uitwerking en uitwisseling van ideeën, participatie van de werkgroep, eigenaars, gebruikers en omwonenden.

  De studie is gestart in oktober 2015 en werd in de zomer van 2017 afgewerkt en voorgesteld.

  Opdrachtgever Stad Leuven

  Ontwerpers TV BUUR – Studio Roma – Ars Horti

   

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact