Runcvoorthof – Merksem

 • De opdracht betreft een herbestemmingsstudie met restauratie- en renovatieopdracht voor de herontwikkeling van de historisch waardevolle site Runcvoorthof naar een kwaliteitsvol woonproject.

  Het kasteel Runcvoorthof is gelegen in het Runcvoortpark, in het groen hart van Merksem.
  Het gebouwengeheel dateert uit het midden van de 16de eeuw en bestaat uit een losstaand koetshuis en drie aaneengeschakelde vleugels: de kasteel-, de dienst- en de kloostervleugel. Elke gebouwvleugel heeft zijn eigen karakteristieke elementen en erfgoedwaarde. Het park, met een 18de eeuwse toegangsbrug, heeft een landschappelijke stijl en een waardevol bomenbestand.

  In de loop der jaren werden de gebouwen en het park uitgebreid en aangepast. De grootste ingreep is de bouw van de kloostervleugel in het begin van de 20ste eeuw waardoor de ronde hoektoren van het kasteel als een vreemde schakel staat tussen de dienstvleugel en de kloostervleugel en de dakvolumen van de kasteel- en kloostervleugel op een vreemde manier in elkaar ingrijpen.

  In het concept van herbestemming en restauratie wordt uitgegaan van het behoud van de erfgoedwaarde van het geheel. De basisindeling van het gebouw wordt zoveel mogelijk bewaard en waar mogelijk teruggebracht: herstel van de indeling in de kasteelvleugel met kamers in enfilade en ligging van de gang ter hoogte van het binnenplein, behoud van opdeling in traveeën in de dienstvleugel, uitzuiveren van bouwvolume van de kloostervleugel door afbraak van niet-waardevolle bijgebouwen en terug vrijmaken van het torenvolume en de oostgevel van de kasteelvleugel. Waardevolle historische interieurelementen zoals vloeren, schouwen en stucplafonds blijven zoveel mogelijk bewaard en worden hersteld.
  In het schetsontwerp voor de herbestemming tot woningen worden in totaal veertien woningen ondergebracht waarvan drie in de kasteelvleugel, vier in de dienstvleugel en zeven in de kloostervleugel. In het koetshuis komt een publieke functie als brasserie of een andere attractieve invulling.

  Opdrachtgever AG Vespa

  Architecten TV Collectief Noord – Studio Roma

  De studie is gestart in april 2015

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact