Abdij van Vlierbeek – NAK

 • Het Nieuw Abtskwartier van de abdij van Vlierbeek is het gebouw dat grenst aan het Gastenkwartier. Het werd in 1776 opgericht naar plannen van L.B. Dewez. Het toenmalige project voor de volledige vernieuwing van de abdij werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd: enkel de O.L.V.-kerk en een deel van het Abtskwartier werden voltooid. Het gebouw vertoont hierdoor zowel aan de oost- als aan de zuidzijde onafgewerkte wachtgevels.

  De ruimtelijke indeling van het Nieuw Abtskwartier werd in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd met het oog op gebruik als school en klooster. Op het gelijkvloers werd de grote salon onderverdeeld in klaslokalen, op de verdieping werden kleine slaapkamers ingericht en werd de huiskapel van de abt vergroot. Sinds 2002 staat het gebouw grotendeels leeg; enkel een deel van de kelderlokalen wordt gebruikt door de lokale jeugdbeweging en occasioneel worden de mooie salons verhuurd voor tijdelijke tentoonstellingen, performances en evenementen.

  De restauratie van het exterieur werd reeds in 2005 opgeleverd. Hier ging het in de eerste plaats om de gebouwschil met een grondig onderhoud en aandacht voor het behoud van de patine. De volledige dakbedekking werd in deze fase vernieuwd, de houten dakstructuur werd behandeld. Verder werd de bouwfysica van de wachtgevels door verharding van de steen en hydrofobering verbeterd. Waar mogelijk werd oorspronkelijk schrijnwerk van de ramen gerestaureerd, te sterk vervallen schrijnwerk werd vernieuwd naar model van het oorspronkelijke. Mondgeblazen glas werd gerecupereerd en aangevuld met getrokken glas. In het interieur werden slechts beperkte ingrepen/werken uitgevoerd, zoals het uithalen van de sterk aangetaste zoldervloer, de afbraak van recente wanden en verlaagde plafonds op de verdieping.

  In 2011 ging de studie van fase 2 van gestart. In deze fase wordt het interieur gerestaureerd en wordt het gebouw heringericht voor een gemengde bestemming. Na een lange zoektocht wordt een deel van de begane grond en zolderverdieping omgevormd tot pastoraal ankerpunt voor de dekenij Leuven met onthaal, secretariaat, vergaderzalen, keuken en archiefruimte. Het overige deel van het gebouw wordt ingericht als huisvesting voor studenten die reeds een bepaald curriculum kunnen voorleggen.

  Opdrachtgever Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek

  Fase 1 – restauratiewerken exterieur opgeleverd in 2005
  Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek door A.M. Consult o.l.v. Johan Grootaers in 2006
  Stabiliteitsonderzoeken door Triconsult in 2011 en 2014
  Fase 2 – interieurrestauratie en herbestemming 2011-2018
  Premieaanvraag ingediend 2014

  Technieken Tecon Groep
  Stabiliteit Triconsult nv

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact