Abdijen en Kloosters

 • Abdij van Park

  Sinds 1995 werkt Piet Stevens in opdracht van de Norbertijnen aan de gefaseerde restauratie van de abdijgebouwen. De eerste projecten betroffen de herinrichting van het dormitorium voor de kloostergemeenschap, verschillende herstel- en herinrichtingwerken aan het claustrum en aan het gastenkwartier waarna vanaf 2003 het Wagenhuis werd gerestaureerd en ingericht voor Kerk-In-Nood. Een globaal stabiliteitsonderzoek en […]

  Lees meer

 • Abdij van Vlierbeek

  Restauratie in fasen van de voormalige Benedictijnenabdij van Vlierbeek, beschermd monument. Zijn reeds gerealiseerd : – daken, toren, glasramen en interieur van de classicistische abdijkerk naar ontwerp van Laurent-Benoît Dewez, ingewijd in 1783 – het barokke gastenkwartier van de abdij, voltooid in 1724. Het gastenkwartier werd midden 19de eeuw onderverdeeld in drie woningen, waarvan één […]

  Lees meer

 • Abdij van Park – Spreekhuis

  Restauratie van het laatbarokke spreekhuis of locutorium van de Norbertijnenabdij van Park, beschermd monument. Herbestemming tot museum voor religieuze kunst en cultuur (eerste fase): in het spreekhuis zijn het onthaal, tentoonstellingsruimten en de leeszaal van het museum ingericht. Door inplanting van een lift op het scharnierpunt tussen kerk, klooster en spreekhuis wordt een groot deel […]

  Lees meer

 • Abdij van Park – bibliotheek

  Pronkstuk van de Abdij van Park is ongetwijfeld de bibliotheek die abt Libert de Paepe in 1672 boven de refter liet bouwen. De bibliotheek van de abdij is een zeldzame vertegenwoordiger van Premonstratenzer interieurbouwkunst uit de 17de eeuw in de Nederlanden. De uniciteit ligt besloten in de toepassing van een gestuct tongewelf waarop halfverheven beeldhouwwerk […]

  Lees meer

 • Abdij van Park – Mariapoort

  De Mariapoort is het eerste poortgebouw dat via een dreef toegang geeft tot de abdijsite. In 1752 werd het begin 17de eeuwse bakstenen volume onder zadeldak met één bouwlaag verhoogd en bekroond met een mansardedak; dit dak werd echter in 1926 totaal verwoest door een brand. Bij de recente restauratie werd de 18de eeuwse bouwperiode […]

  Lees meer

 • Abdij van Park – Westvleugel

  De westvleugel, waar zich de mooie rijke salons bevinden, werd dendrochronologisch gedateerd anno 1448-1453. Zowel de dakstructuur, als de moerbalken, als het spreidsel van de verdoken vloeren, dateren uit het midden van deze 15de eeuw. De laatbarokke of classicerende interieurafwerking (1724-1730) verborg deze schatten achter een kleurrijke interieuraankleding van lijstplafonds en lambriseringschildering. Enkel de vestibule, […]

  Lees meer

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact