Studies en Vooronderzoeken

Studio Roma voert bouwpathologisch, bouwhistorisch, materiaaltechnisch en kleurenonderzoek uit in het kader van restauratiedossiers, en als autonome opdracht. Recent werden in opdracht van de KULeuven studies uitgevoerd over de ommuring van het Groot Begijnhof, het Arenbergkasteel, het Pauscollege en het Maria-Theresiacollege, het Leo-XIII-seminarie en het Farmaceutisch Instituut. Daarnaast is Studio Roma ook gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies, onderzoek naar de herbestemming van waardevol historisch patrimonium en integratie van nieuwbouw op beschermde sites.

In samenwerking met deskundige en ervaren partners worden ook studies naar het behoud of herstel en de integratie van hedendaagse omgevingsaanleg in een beschermde omgeving, gespecialiseerd bouwtechnisch en stabiliteitsonderzoek gerealiseerd.

Vennoot Piet Stevens doceert aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KULeuven (departementen Architectuur en Bouwkunde) in de masteropleiding het vak Vernieuwbouw, waarin volgende thema’s aan bod komen: herbestemmings-problematiek, historische materialen en constructies, pathologie van bouwkundig erfgoed, restauratietechnieken. Aan het vak is een projectwerk “Complex programma vernieuwbouw” gekoppeld, waarin de herbestemming van industrieel erfgoed ontwerpmatig onderzocht wordt. Hij coördineert en is promotor in de studio masterproef Restauratie en Vernieuwbouw, die samen met het RLICC georganiseerd wordt.
Met zijn ervaring en kunde is hij de motor van de onderzoeksactiviteiten van Studio Roma en stuurt hij het multiprofessioneel team met zijn wetenschappelijke, technische en methodologische inzichten.

 • Beheersplan Ursulinenklooster – Onze-Lieve-Vrouw-Waver

  Het gebouwenensemble ontstond in 1840 als dorpsschool onder de impuls van enkele zusters Ursulinen die vanuit Tildonk naar het landelijke Onze-Lieve-Vrouw-Waver kwamen om er onderwijs te geven. Het Waverse Instituut der Religieuzen Ursulinen kende een groot succes en groeide uit tot een internaat of Pensionnat de Demoiselles. De befaamde en unieke art-nouveau wintertuin met prachtige […]

  Lees meer

 • Bouwhistorisch en herbestemmingsonderzoek Garage Omnia Automobile – Middelkerke

  Bouwhistorisch onderzoek van de Garage Omnia, gelegen op de hoek van de Leopoldlaan en de Denis Verhaeghe-Baelestraat te Middelkerke. Deze garage werd gebouwd in 1924 naar een ontwerp van architect Eugène Deleye (1877-1941). Het gebouw bestaat uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak en wordt vooral gekenmerkt door de opvallend gele en […]

  Lees meer

 • Bestemmingsonderzoek (masterplan) Abdij van Vlierbeek Kessel-Lo

  Restauratie in fasen van de voormalige Benedictijnenabdij van Vlierbeek, beschermd monument. Zijn reeds gerealiseerd: – daken, toren, glasramen en interieur van de classicistische abdijkerk naar ontwerp van Laurent-Benoît Dewez, ingewijd in 1783 – het barokke gastenkwartier van de abdij, voltooid in 1724. Het gastenkwartier werd midden 19de eeuw onderverdeeld in drie woningen, waarvan één sindsdien […]

  Lees meer

 • Vooronderzoeken cellulair gedeelte PSC Hoogstraten

  Archivalisch, materiaal- en stabiliteitstechnisch onderzoek van het cellulair gedeelte van het kasteel van Hoogstraten. Het kasteel van Hoogstraten werd beschermd als monument in 2002 en maakt deel uit van het penitentiair schoolcentrum (PSC), een open inrichting van veroordeelden die de focus legt op gevangenisarbeid en opleiding. Het onderzoek richt zich tot drie onderzoeksdomeinen: de bouwgeschiedenis […]

  Lees meer

 • Masterplan Bokrijk

  Op 6 oktober 1953 besloot de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg een openluchtmuseum op te richten in Bokrijk. De oorspronkelijke bedoeling was om te verhinderen dat gebouwen met culturele of historische waarde zouden verdwijnen. Met de naoorlogse industriële versnelling en de toenemende welvaart in de “fifties” dreigde het Vlaamse woonlandschap op korte tijd verloren […]

  Lees meer

 • Seminarie Leo XIII

  Materiaaltechnisch en bouwhistorisch onderzoek van het neogotische seminariegebouw naar ontwerp van architecten Joris Helleputte en Joseph François Piscador onder impuls van paus Leo XIII en kardinaal Mercier. Het schuin ingeplante gebouw met kapel werd opgericht om het studentenaantal van het nieuwe “Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte” te doen stijgen door hen in de onmiddellijke nabijheid […]

  Lees meer

STUDIO ROMA CVBA

MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
ABDIJ VLIERBEEK 7
3010 KESSEL-LO
016/49 80 50

WWW.STUDIOROMA.BE
INFO@STUDIOROMA.BE

BTW BE 0823.347.678
REKNR BE28 0016 0520 6520

PROJECTEN

Abdijen en kloosters
Herenhuizen en kastelen
Kerken en kapellen
Openbaar en industrieel erfgoed
Hoeves en molens
Studies en vooronderzoeken

MENU

Bureau
Projecten
Nieuws
Vacatures
Links
Download
Upload
Contact