Ondertussen gaan de voorbereidende studies en de restauratiewerken van de Abdij van Park in hoog tempo verder.  Bijna een jaar geleden, in september 2011, werd de meerjarige subsidieovereenkomst afgesloten die de erfpachthouder Stad Leuven de zekerheid biedt om het project binnen een haalbare korte termijn van 6 jaar tot een goed einde te brengen. De restauratiewerven van de Sint-Janspoort en de bibliotheek met begin 17de eeuwse prachtige Hanscheplafond startten beiden in februari 2012, de restauratie van de daken van oostvleugel en infirmerie startte in april dit jaar. Ook nog dit jaar zal de Stad Leuven de aannemer aanstellen voor de restauratie van de westvleugel. Het dossier kreeg een positief pré-advies en gaat in september in aanbesteding.

Deel dit artikel: