Op 15 november 2017 zijn de restauratiewerken aan de toren van de St Katharinakerk van Hoogstraten begonnen. De oorspronkelijk 16-eeuwse toren en grote delen van de kerk zijn op het einde van WOII opgeblazen maar meteen na de oorlog volledig heropgebouwd. Door toepassing van minderwaardige natuursteen en onvoldoende betondekking is een grondige restauratie nu noodzakelijk.

Parallel aan deze werken wordt de beiaard gerestaureerd. Bij de klokken van de beiaard zijn een aantal kostbare Hemony-klokken die na de oorlog in bruikleen zijn gegeven door de Kathedraal van Antwerpen. De beiaard wordt volledig in atelier gerestaureerd en de klokken zijn daartoe onder grote publieke belangstelling op 27 februari naar beneden gelaten.

Deel dit artikel: