Studio Roma is gestart met het ontwerp voor de restauratie van het prachtige Huis Delsart op de Bondgenotenlaan in Leuven.

Huis Delsart, sinds 1840 gespecialiseerd in verkoop en vervaardiging van lederwaren, is de laatst overgebleven getuige van het vroegere eerder burgerlijk en voorname handelskarakter dat de Bondgenotenlaan zo typeerde. 

Het gebouw werd in 1915 na de Leuvense brand wederopgebouwd in neoclassicistische stijl en diende meer dan honderd jaar als winkel, atelier en woning voor verschillende generaties van de familie Delsart. Martine Delsart, de laatste erfgename van de familie, schok het pand in 2019 aan de Koning Boudewijnstichting, die in navolging van de laatste wens van mevrouw Delsart, een Huis wil creëren voor en door Leuvense organisaties en individuen. Miss Miyagi werd aangesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe invulling voor het pand, met de focus op Leuvense culturele en humanitaire organisaties en initiatieven. Na afronding van deze studie werd Studio Roma aangesteld als architect om de restauratie en herbestemming van het pand te begeleiden.

Deel dit artikel: