Op 15 september 2019 is de toren van de Sint-Katharinakerk na een restauratie van bijna 2 jaar feestelijk ingehuldigd.

Bij de restauratie is veel slechte natuur- en baksteen vervangen die een gevaar vormden voor passanten. Ook is het voegwerk volledig vernieuwd.
Van de torenspits zijn alle leien vervangen en de hoekribben die bij de wederopbouw na WOII waren weggelaten zijn opnieuw aangebracht.

Tijdens de werken aan de toren is een meerjarenpremieovereenkomst goedgekeurd voor de restauratie van de volledige kerk, uit te voeren in vijf fasen. De eerste fase betreft de restauratie van de noordelijke gevels en daken van het schip en is momenteel in aanbesteding. Daarna volgen de zuidkant en het koor. De laatste 2 fasen betreffen de restauratie van het interieur, waarvoor Studio Roma onlangs ook de ontwerpopdracht heeft gekregen.

In 2027 moet de kathedraal van de Kempen dan weer in volle luister zijn hersteld. 

Deel dit artikel: