Masterplan, voorstudies, gefaseerde restauratie en herbestemming

Abdij Keizersberg geldt sinds haar stichting als een icoon van de stad Leuven. De abdij is gelegen in het noorden van Leuven, op een steile heuvel. Het monumentale karakter van de abdij, maar meer nog de inhoudelijke uitstraling en het DNA van het cultuurgebonden apostolaat, maken dat Keizersberg niet meer weg te denken is uit het stadsbeeld.

Anno 2018 stond een groot deel van het complex leeg. Om de abdij te behoeden van een verder verval en de gemeenschap een nieuw leven in te blazen, was er nood aan een duidelijk kader voor beslissingen. Om deze reden werd, onder de bezielende en enthousiasmerende ‘zegen’ van de in januari 2018 aangestelde prior-administrator van de abdij, Keizersberg 2.0 opgezet.

Keizersberg 2.0 is een bundeling van alle initiatieven die aan de gang zijn en wordt gebruikt voor de verwerving van nieuwe fondsen en het creëren van een verdere dynamiek rond de abdij. Om de visie op Keizersberg 2.0 vorm te geven, werd in 2019-2020 een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd door Studio Roma in samenwerking met Miss Miyagi, met als resultaat een ambitieus, maar realistisch masterplan.

Er wordt voorzien om de werken in drie grote fases uit te voeren. In een eerste grote renovatiefase worden de zuid- en oostvleugel en de noordwestelijke annex aangepakt. De tweede fase omvat de westvleugel met peda, representatieve zalen, crypte en belevingscentrum. Met de derde en laatste fase, waarbij de noordvleugel en dienstlokalen gerestaureerd en herbestemd worden, zal het project voltooid worden.

Opdrachtgever

  • vzw Abdij Keizersberg
  • Abdij Keizersberg vzw 2.0

Partners

  • Miss Miyagi

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën

Deelprojecten