Haalbaarheidsstudie, masterplan, gefaseerde restauratie en herbestemming

Studio Roma is sinds meerdere jaren erg nauw betrokken bij de herbestemming en totaalrestauratie van de Abdij van Park in Heverlee. Vanaf 1994 gingen de paters norbertijnen op zoek naar een nevenbestemming en medegebruiker. In 2004 werd een masterplan opgemaakt voor de verdere ontwikkeling van de site. De toekenning van een meerjarensubsidie in 2011 luidde de start van een grootse restauratiecampagne in.
De restauratie van deze prachtige erfgoedsite is een alomvattende campagne van herbestemming, transformatie, renovatie en zorgvuldige restauratie. De restauratie gebeurt met een zo groot mogelijk respect voor de teruggevonden bouwfasen en historische materialen. Er wordt getracht enkel natuurlijke materialen te gebruiken en te werken volgens traditionele technieken, om zo te streven naar een herstel van de oorspronkelijke toestand. Verdwenen delen worden gereconstrueerd in een hedendaagse vormentaal en de gebouwen worden voorzien van de nodige hedendaagse technieken.

Fotografie: Cedric Verhelst (foto's exterieur)