Opmaak van het masterplan, gefaseerde restauratie en herbestemming

Vanaf 1992 werkte Piet Stevens aan de gefaseerde restauratie van de gebouwen van de voormalige benedictijnenabdij. De eerste projecten betroffen de abdijkerk, het gastenkwartier, de westerpoort en het Oud Abtskwartier, waar Studio Roma gehuisvest is. In 2014 diende Studio Roma de restauratiedossiers voor het Nieuw Abtskwartier en de bijgebouwen van het Oud Abtskwartier in voor premieaanvraag. Voor beide dossiers werd de premie ondertussen toegekend en zijn de werken in uitvoering of starten ze kortelings. De ingestorte Noorderpoort werd in 2015-2016 gereconstrueerd.
In 2015-2017 werd een masterplan uitgewerkt voor de abdijsite. Dankzij haar cultuurhistorische waarde en het omgevende groene landschap neemt de abdij een belangrijke plaats in binnen de toeristische- recreatieve structuur van Leuven. Het masterplan tracht de site te versterken als gemeenschapsplaats door nieuwe functies een plaats te geven binnen het abdijcomplex. De studie schetst een kader waarbinnen de gebouwen, tuinen en het omliggend landschap zich verder kunnen ontwikkelen tot een samenhangende ruimtelijke en functionele cluster. Het studieteam maakte hiervoor gebruik van een continue wisselwerking tussen analyse en reflectie, ontwerpend onderzoek, uitwisseling van ideeën en participatie met de buurtbewoners.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek O.L.V. van Vlierbeek
  • Stad Leuven

Partners

  • BUUR
  • Ars Horti

Timing & Fasering

Tuinprieel: uitvoering 2020
Overige gebouwen: in uitvoering

Categorieën

Links

Deelprojecten