Restauratie en herinrichting tot centrum voor de verslavingsproblematiek

De Ark van Noë is een historisch waardevol voorbeeld van een belangrijke eind 16de-, begin 17de-eeuwse patriciërswoning in de Lage Landen en bovendien een van de weinige gebouwen die bewaard bleef na de Tiense stadsbrand van 1635. Het werd opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl. Het interieur, opgebouwd als een suite van mooie ruime kamers, bevat nog veel historisch waardevolle elementen.
Het gebouw krijgt na restauratie een nieuwe bestemming als kenniscentrum voor afhankelijkheidsproblemen, met een praatcafé, tentoonstellingsruimten, kantoren en ruimten voor vergaderingen en recepties. De restauratie herstelt de vroeg 17de-eeuwse gevelordonnantie met kruisramen en tuitgevels met roodschildering en gedagstreepte voegen. Ook het interieur krijgt zijn 17de-eeuws uitzicht terug met dun gepleisterde witgekalkte muren, moer- en kinderbalken. Opdat het gebouw zijn nieuwe bestemming kan dragen wordt een nieuw volume aangebouwd dat trap, lift en infrastructuur zal huisvesten.

Opdrachtgever

  • vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

Timing & Fasering

In studie

Categorieën