Restauratie van een waterkasteel

Het Baljuwhuis werd in 1604-1606 gebouwd als woonhuis voor baljuw Thomas Spruyt. Zowel de inplanting van het kasteel omgeven door vijvers, weilanden, boomgaarden en een motte als haar vierkante plattegrond zijn nog nagenoeg onveranderd gebleven. Rondom de centrale binnenplaats zijn twee woonvleugels in L-vorm opgesteld. Aan de andere zijden sluiten bakstenen muren, ronde verdedigingstorens en een inkompoort de binnenplaats af. Na Franse aanvallen aan het eind van de 17de eeuw werd de westvleugel volledig gerenoveerd in barokke stijl. De noordelijke vleugel en de twee ronde torens aan de zuidzijde hebben hun vroeg-17de-eeuws karakter behouden.
Het Baljuwhuis bleef tot 1834 in handen van de familie Spruyt en erfgenamen. Na een periode van verwaarlozing werd het gebouw vanaf 1923 weer gerenoveerd en bewoond door de familie Carton de Wiart. De huidige eigenaar kocht het kasteel in 1974 en liet toen en reeks dringende herstellings- en moderniseringswerken uitvoeren. In 2013 werd Studio Roma gevraagd een restauratiedossier op te stellen voor de restauratie van de daken en gevels, de versteviging van de houten structuren en de vernieuwing de interieurafwerkingen.

Opdrachtgever

  • B&G

Timing & Fasering

Uitvoering 2017

Categorieën