Vooronderzoek en restauratie van twaalf begijnhofwoningen

In deze restauratiefase worden twaalf woningen in het begijnhof van Lier gerestaureerd, gelegen aan de Kalvarieberg, de Wezenstraat, het Oud Kerkhof en de Grachtkant. De woningen aan het Oud Kerkhof behoren tot het kerngebied van het begijnhof en dateren vermoedelijk uit de 13e-14e eeuw. De overige woningen binnen deze fase behoren tot de derde uitbreiding van het begijnhof van het einde van de 17e-begin 18e eeuw. Alle woningen bevatten nog historische structuren en restanten, maar doorheen de jaren werd uitvoerig ingegrepen om aan de wijzigende woonbehoeftes te voldoen.

De bestaande begijnhofwoningen worden gerestaureerd. De restauratie gebeurt met het grootst mogelijke respect voor de geschiedenis en herwaardeert de ruimtelijke karakteristieken en esthetische kwaliteiten van de woningen. Op basis van een grondige voorstudie per woning werd duidelijk welke elementen te behouden zijn, welke elementen storend zijn en verwijderd dienen te worden en waar een nieuwe ingreep een meerwaarde kan betekenen. De herontdekking en ontsluiering van het fundamentele basistype, als kern voor het wonen, is een belangrijk vertrekpunt in de valorisatie van de bestaande woningen binnen de 21e-eeuwse wooncultuur.

De woningen krijgen hoofdzakelijk terug een woonfunctie, waarbij de typologie van elke woning zo veel mogelijk behouden blijft. Twee van de woningen krijgen een publieke functie. Oud Kerkhof 13, gelegen langs de begijnhofkerk, wordt integraal herbestemd als verenigingslokaal en bezoekerscentrum. Verschillende lokale organisaties en kunstenaars krijgen er lokalen toegewezen en er wordt ruimte voorzien voor een koffie- en theehuisje en een infopunt voor de bezoekers van het begijnhof. Wezenstraat 7 wordt op de begane grond ingericht als museumwoning.  Niet enkel de centrale ligging in het begijnhof is hiervoor ideaal, maar uit de vooronderzoeken bleek bovendien dat deze woning één van de meest authentieke woningen is in de huizenrij van de Wezenstraat. De museumwoning zal de bezoekers een kijk geven in het vroegere leven van een begijn.

Opdrachtgever

  • OCMW Lier

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën

Links

Hoofdproject

Begijnhof van Lier