Gefaseerde restauratie en herbestemming

De restauratie van het Begijnhof van Lier kadert binnen het grote masterplan voor de restauratie en ontwikkeling van het als werelderfgoed beschermde begijnhof, opgemaakt door Barbara Van der Wee architects in 2008. Studio Roma is sinds 2008 betrokken bij het project als architect van de restauratie van acht begijnhofwoningen en de restanten van een oud convent in de Symforosastraat.

In december 2018 werd een meerjarenpremieovereenkomst afgesloten om de overige 45 woningen en het openbare domein van het begijnhof te restaureren in vijf opeenvolgende fasen. Studio Roma is architect van nog eens twee fasen waarbij telkens twaalf woningen tegelijk worden gerestaureerd.

Bij de zorgvuldige restauratie van de gevels, de daken en de bewaarde historische interieurs wordt bijzondere aandacht besteed aan het verbeteren van het wooncomfort en de aanpassing aan de hedendaagse normen.

Het is de ambitie van Studio Roma om te streven naar een project dat positief de omgeving kleurt en een meerwaarde biedt voor zowel de bewoners als de buurt.

Opdrachtgever

  • OCMW Lier
  • Kerkfabriek Sint-Gummarus

Timing & Fasering

In uitvoering

Links

Deelprojecten