Restauratie van de bibliotheek en stucplafond

Het pronkstuk van de Abdij van Park is ongetwijfeld de bibliotheek die abt Libert de Paepe in de zuidvleugel liet bouwen. Het is een zeldzame vertegenwoordiger van 17de-eeuwse Premonstratenzer interieurbouwkunst in de Nederlanden. De uniciteit ligt besloten in de toepassing van een gestuct tongewelf waarop halfverheven beeldhouwwerk met scènes uit het leven van Sint-Norbertus in kalkstuc werd aangebracht. Deze werken werden uitgevoerd in 1679 door de befaamde Jan Christiaen Hansche.
Het restaureren van dit barokke kunstwerk betekende de abdij terugvoeren naar zijn hoogtepunt op het einde van de 17de eeuw. Om stabiliteitswerken aan de sterk doorgebogen vloer en de door wind vervormde dakstructuur mogelijk te maken werden de 19de-eeuwse bibliotheekkasten gedemonteerd. De interieurrestauratie verliep met traditionele technieken i.f.v. het herstel naar oorspronkelijke toestand. De bibliotheek werd verbeterd op vlak van vochthuishouding, klimatisatie en UV-wering, en het koepelgewelf kreeg een zachte verlichting. Sinds de restauratie is deze unieke ruimte te bezichtiging als onderdeel van het museaal parcours.