Restauratie van een middeleeuwse stadswoning

De historisch bijzonder boeiende laatmiddeleeuwse woning ‘De Lusthof’ maakte in de 15de en 16de eeuw deel uit van een groter geheel dat toen de naam ‘de Coevoet’ droeg. De woning bestaat uit een voorhuis met een oorspronkelijk los van het voorhuis gelegen achterhuis. In 1512 werd de oorspronkelijke houten gevel vervangen door een stenen trapgevel in Brabantse gotiek en in de 17de eeuw werden grote gotische schouwen ingebracht naar aanleiding van de opdeling van de grotere woning in ‘de Lusthof’ en ‘de Olijfboom’. Rond 1760 werd de voorgevel verbouwd en werden de kamers ingericht met stucplafonds en lambriseringen in rococostijl.
Bij de restauratie werd de woning opnieuw bewoonbaar gemaakt, met behoud en eerherstel van de verschillende interessante bouwfasen. De begane grond zal ingevuld worden met een commerciële functie. Het project werd in twee fases uitgevoerd. In een eerste fase werd de voorgevel gerestaureerd en in een tweede fase kwam de restauratie van de rest van het pand aan bod.

Opdrachtgever

  • Kris Leenders

Partners

  • Kris Leenders

Timing & Fasering

Uitvoering 2022

Categorieën