Restauratie en herbestemming tot onthaalcentrum voor studenten

Het breedhuis Fortuijntken heeft haar erfgoedwaarden hoofdzakelijk te danken aan haar historische stedelijke context, als een van de weinige getuigen van de 17de eeuwse ontwikkeling van de Antwerpse handelsbuurt. Op het einde van de 19de eeuw onderging het pand grote verbouwingen en aan het einde van de 20ste eeuw werden de naastliggende panden afgebroken waardoor het op braakliggend terrein kwam te staan. Intussen bevond het pand zelf zich in zeer slechte staat.
Het uitgangspunt voor de restauratie was het behoud van het pand in zijn authenticiteit, waarbij alle bouwsporen zichtbaar bleven. De meeste aandacht ging hierbij naar de bouwperiode waarin het gebouw als een voornaam handelspand met natuurstenen inrijpoort en eikenhouten spantwerk werd opgetrokken.
Het gebouw maakt nu, na restauratie, deel uit van GATE15 dat studentenkamers, polyvalente zalen en een studentenloket huisvest. In het beschermde pand werd op de begane grond het studentenonthaal ingericht, op de verdieping een kantoorruimte en op de zolderverdieping een vergaderzaal. Het pand geeft het grotere nieuwbouwproject een blijvend historisch accent en een herkenbaar gezicht.
In 2015 ontving het team BOB361 – Studio Roma de Belgische prijs voor architectuur voor dit project. De jury had grote waardering voor de manier waarop het relatief bescheiden project een belangrijke bijdrage levert aan de publieke ruimte: “door een voorplein creëert het project een ademruimte in dit oude deel van de Antwerpse binnenstad dat door de bouw van grote universiteitsaula’s benauwd aanvoelde”. Daarnaast looft de jury “de zorgvuldige compositie en detaillering die een band legt tussen de restauratie van een oud pand en nieuwe bouwdelen. Gate 15 is daarmee een voorbeeld van de manier waarop architectuur kan bijdragen tot het stedelijk weefsel.”

Fotografie: Stijn Bollaert, Bob361 & André Nullens

Opdrachtgever

  • AG Vespa

Partners

  • BOB361

Timing & Fasering

Uitvoering 2014

Categorieën

Links