Restauratie van de middeleeuwse stadsomwalling en aanleg van de site

De stadsomwalling van het Handbooghof is een van de zes restanten van de 12de-eeuwse verdedigingsmuur rond Leuven. Met zijn 70 meter lengte en twee torens is het Handbooghof de belangrijkste getuige van de Middeleeuwse verdedigingsmuur.
De restauratie gaat uit van een consolidatie van de huidige toestand als ruïne, met zijn sporen van verwering en bouwsporen die verwijzen naar zijn rijke geschiedenis. Het ruïneuze karakter wordt versterkt door het behoud van de levendige begroeiing op de muur. Stabiliteitswerken zoals het herbouwen van de steunende taluds worden aangevuld met de meer klassieke ingrepen van steenreiniging, steenvervanging, hervoegwerken, verankering van loszittend parement en consoliderende injecties.
De omgevingsaanleg bouwt verder op het idee van de stadsmuur als barrière of grens tussen de stad en het omliggende landschap. Tegen de massieve natuurstenen muur worden de groene taluds uitgewerkt als een eigentijds spel van gekantelde grasplateaus die aflopen naar het wandel- en fietspad langs de oever van de Dijle.

Opdrachtgever

  • Stad Leuven

Partners

  • Ontwerpbureau Pauwels

Timing & Fasering

Uitvoering 2022

Categorieën