Integrale restauratie en herinrichting voor medegebruik

Zowel in het interieur als aan de gevels is duidelijk af te lezen dat de kerk van Korbeek-Lo in drie opeenvolgende fasen tot stand kwam. Uit de 17de-eeuwse bouwfase getuigt nog het koor met ribbengewelf en bakstenen parement met speklagen van natuursteen. Uit de 18de eeuw stamt het schip met gedrukt tongewelf en eenvoudig metselwerk met gepleisterde raamdagkanten. In het midden van de 19de eeuw werd het schip met één travee verlengd en werd de vierkante klokkentoren met torenspits naar ontwerp van Alexander Van Arenbergh toegevoegd.

Voorafgaandelijk aan het opstellen van het restauratiedossier werd een materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd, waarbij belangrijke 17de- en 18de-eeuwse fragmenten van rode en witte gevelvoegafwerking werden teruggevonden. Deze gevelafwerking werd zorgvuldig hersteld en gereconstrueerd. Het resultaat is bijzonder en herinnert aan de originele fellere kleuren van de kerk. Ook in het interieur werd het 18e-eeuwse kleurenpallet hersteld. Vandaag wordt de kerk niet enkel meer voor erediensten gebruikt, maar is er plaats voor tentoonstellingen, concerten en recepties.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek H. Kruis

Partners

  • Toon Tweepenninckx

Timing & Fasering

Uitvoering 2019

Categorieën