Opmaak van het beheersplan en restauratie van de stadsomwalling

De restanten van de middeleeuwse stadsomwalling op de Hertogensite omvatten een muurfragment met toren, die door zijn ligging aan de Minderbroedersstraat de ‘Minderbroederstoren’ genoemd wordt, en een tweede torenfragment genaamd ‘Biesttoren’ nabij de Brusselsestraat (destijds Bieststraat geheten). Het tracé van de muur volgde de natuurlijke loop van de vandaag overwelfde Dijle.
Vandaag is de Hertogensite, horende tot het ziekenhuis van Sint-Pieter en Sint-Rafaël, volgebouwd met een amalgaam van volumes, doorheen de jaren verbouwd, uitgebreid en vernieuwd volgens de logica van het ziekenhuisfunctioneren.
De restanten van de stadsomwalling zijn van strategisch belang bij de geplande ontwikkeling van de Hertogensite tot een nieuw stadsdeel. Studio Roma kreeg de opdracht om voor deze historische relicten een nieuwe ontsluiting en restauratiedossier uit te werken, kaderend binnen het masterplan voor de Hertogensite en binnen het ontsluitingsconcept voor de middeleeuwse stadsomwalling van heel Leuven.

Opdrachtgever

  • Resiterra nv

Timing & Fasering

Uitvoering 2023

Categorieën