Restauratie van de voormalige hoeve en herberg d’Helle

Hoeve d’Helle is een hoevecomplex, bestaande uit een bakstenen woonhuis met aanleunende lemen dwarsschuur en bakstenen wagenhuis en een vrijstaand bakstenen bakhuis. Het gebouw vormt, zowel typologisch als naar voorkomen en omkadering, een gaaf bewaard voorbeeld van een kleine Pajottenlandse hoeve. De gebouwen bevinden zich op een zacht glooiend perceel, dat voorzien is van een moestuin en een boomgaard met fruitbomen en knotwilgen.

Het woonhuis is hoofdzakelijk laat 19e-eeuws te dateren, maar heeft een oudere kern die zeker tot de 18de eeuw terug te brengen is. In 1883 werd vermoedelijk de vakwerkschuur gebouwd en het woonhuis ingrijpend verbouwd. De vakwerkschuur is opgebouwd uit 17de-eeuws hout, maar vermoedelijk gaat het om recuperatiehout. De schuur vormt voor de regio nog één van de zeldzaam bewaard gebleven voorbeelden van vakwerkbouw.

In 2012 bevond de hoeve zich in zeer slechte staat en drong een algemene restauratiecampagne zich op. Op enkele muren na, werd de hoeve volledig gedemonteerd en heropgebouwd. De typologie en materialisatie van de karakteristieke langgevelhoeve met lemen dwarsschuur en vrijstaand bakhuis bleven behouden. Waar nodig werden de authentieke elementen hersteld naar oorspronkelijk model. Na de restauratie van de gebouwen werd ook de tuin en het omringende landschap heraangelegd.

Opdrachtgever

  • Mevr. Cornelis

Timing & Fasering

Uitvoering 2019

Categorieën