Restauratie van de voormalige hoeve en herberg d’Helle

De hoeve vormt zowel typologisch, als naar voorkomen en omkadering, een gaaf voorbeeld van een kleine Pajottenlandse hoeve. Het omvat een bakstenen woonhuis, aanleunend een lemen dwarsschuur met een bakstenen wagenhuis en een vrijstaand bakstenen bakhuis, allen ingeplant op een zacht glooiend perceel, dat voorzien is van een moestuin en een boomgaard met fruitbomen en knotwilgen.
De oudste kern van de voormalige hoeve dateert uit de 17de-18de eeuw, waarbij vooral de lemen vakwerkschuur met pannendak en het bakhuis met historische bakoven in het oog springen.
De opdracht betreft een totaalrestauratie met – op enkele muren na – een complete demontage en heropbouw. Elke stap van de bouw wordt hierbij opnieuw doorlopen, waardoor de opbouw van de hoeve geen geheimen meer kent.

Opdrachtgever

  • Mevr. Cornelis

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën