Restauratie voor het Sint-Pieterscollege

Het Hôtel d’Udekem d’Acoz, gelegen in het Sint-Pieterscollege te Leuven, werd doorheen de eeuwen bewoond door adellijke families, waaronder ook de familie d’Udekem d’Acoz naar wie het sindsdien genoemd werd. In 1890 opende het Sint-Pieterscollege hier haar eerste leslokalen. Het Hôtel bestaat uit twee duidelijk onderscheiden volumes: achteraan de oorspronkelijke 16de-17de-eeuwse vleugel met traptoren, en vooraan – aan de Minderbroedersstraat – de later aangebouwde 18de-eeuwse vleugel met monumentale rococopoort.
Bij het zoeken naar een betere invulling voor het pand d’Udekem d’Acoz, stonden het historisch karakter en de architecturale kwaliteiten van het monument centraal. De bestaande bureau- en vergaderfuncties bleven behouden, net zoals het secretariaat en de leraarskamer. De prachtige zolders onder de eikenhouten kapspanten werden toegankelijk gemaakt voor recepties, lezingen en tentoonstellingen. De noodzakelijke extra verticale circulatie werd in een nieuwe aanbouw ondergebracht waardoor de ingrepen in het historische gebouw beperkt konden blijven.
Tijdens de restauratie werden de waardevolle elementen in hun oorspronkelijke staat hersteld en storende elementen verwijderd. Zo werden bijvoorbeeld de 18de-eeuwse gevels opnieuw gepleisterd, werd het houten schrijnwerk gerestaureerd, het dak vernieuwd en geïsoleerd en de rijkelijk in baksteen en witte steen uitgewerkte gevels hersteld. Ook het interieur werd gerestaureerd met respect voor het aanwezige historisch materiaal, waaronder spanten, moerbalken met decoratieve balksleutels en resten van troggewelfjes. Tijdens de werken werd er in de 16de-eeuwse vleugel onder het 19de-eeuws verlaagd plafond een uniek spreidselplafond ontdekt en blootgelegd. Ook de eikenhouten rococotrap werd zorgvuldig gerestaureerd. In de leraarskamer werden muren en plafond, na stratigrafisch kleuronderzoek, met olieverf geschilderd in historische kleuren.

Fotografie: Steven Massart

Opdrachtgever

  • Sint-Pieterscollege Leuven

Partners

  • A33

Timing & Fasering

Uitvoering 2020

Categorieën