Restauratie en herbestemming tot Kunstencentrum

In 1926 werd architect Huib Hoste aangesteld door de familie Gilissen-Lebon voor het ontwerpen en de bouw van hun woning in de huidige Koningin Astridlaan in Hasselt. Hoste ontwierp een modernistische woning waarbij hij veel aandacht besteedde aan de polychromie van het gevelontwerp. Naastliggend werd in 1929 een magazijn toegevoegd met administratief gebouw voor de groothandel in Koloniale Waren, Gedroogde Fruiten en Zeepziederij. Het gebouw werd ontworpen door Arthur Baar, die in zijn architecuur overduidelijk beïnvloed was door het werk van Hoste. Sinds 2005 heeft Kunstencentrum België de modernistische directeurswoning en het aanpalende magazijn Koloniale Waren in gebruik voor hun kunstprojecten, publieke voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen.
De restauratie van beide panden beoogt een eerherstel van de modernistische ontwerpen alsook een optimalisatie van het ruimtegebruik en het inbrengen van de nodige technische uitrusting voor het gebruik als concertzaal, theaterzaal, publiekscafé en ontmoetingsruimte. Tijdens de eerste twee restauratiefases werden de gevels gereinigd en hersteld, de daken vernieuwd en geïsoleerd, het schrijnwerk gerestaureerd of gereconstrueerd en teruggebracht naar de originele veelkeurigheid, die tijdens het uitgebreid bouwhistorisch en materiaaltechnisch vooronderzoek werd ontdekt.

In een derde fase zal het interieur van de gebouwen gerestaureerd worden. Opvallend bij beide panden is de integratie van de technieken in de interieurafwerking. Deze jaren ’30 uitrusting blijft bij de restauratie behouden en wordt weer in werking genomen.

Fotografie: Steven Massart

Opdrachtgever

  • Kunstencentrum België

Timing & Fasering

Uitvoering gevels en daken 2022
Interieurwerken in latere fase

Categorieën