Restauratie en herbestemming tot vergaderzalen en huisvesting voor jongvolwassenen in begeleid zelfstandig wonen

Het Nieuw Abtskwartier werd in 1776 gebouwd naar een ontwerp van architect Laurent-Benoît Dewez. Het bouwproject kaderde in de volledige vernieuwing van de abdij, maar werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Zowel aan de oostzijde als aan de zuidzijde vertoont het monument onafgewerkte wachtgevels. In het interieur kenmerkt het Nieuw Abtskwartier zich door rijkelijk ingerichte ruimten met stucplafonds en lambriseringen. Haar ruimtelijke indeling werd in de loop van de twintigste eeuw gewijzigd met het oog op gebruik als school en klooster: op de begane grond werd het grote salon onderverdeeld in klaslokalen, op de verdieping werden kleine slaapkamers ingericht en werd de huiskapel van de abt vergroot.
Een eerste fase van de exterieurrestauratie waaronder de werken aan de daken en een grondig onderhoud van de gebouwschil werd opgeleverd in 2005. In een tweede fase is de restauratie van het buitenschrijnwerk en het interieur aan de beurt, waarna het gebouw een meervoudige bestemming krijgt. Op de begane grond is plaats voor vergaderruimten die ter beschikking staan van lokale verenigingen en organisaties. Op de verdieping en de zolder komen studio’s, afgewisseld met ruime, gemeenschappelijke leefruimten voor jongvolwassenen die gedurende een korte of lange termijn nood hebben aan vormen van begeleid zelfstandig wonen. Op de zolder wordt verder nog een grote vergaderruimte ingericht.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek O.L.V. van Vlierbeek

Timing & Fasering

Fase 1: Uitvoering 2005
Fase 2: In uitvoering

Categorieën

Links

Hoofdproject

Abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo