Restauratie en herbestemming tot ontmoetingsruimte en huisvesting voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie

Het Nieuw Abtskwartier werd in 1776 opgericht naar ontwerp van L.B. Dewez en bevat mooie decoratief ingerichte ruimten met stucplafonds en lambriseringen. Het toenmalige project voor de volledige vernieuwing van de abdij werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd; het gebouw vertoont daarom zowel aan de oost- als aan de zuidzijde wachtgevels. Haar ruimtelijke indeling werd in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd met het oog op gebruik als school en klooster: op de begane grond werd het grote salon onderverdeeld in klaslokalen, op de verdieping werden kleine slaapkamers ingericht en werd de huiskapel van de abt vergroot.
De exterieurrestauratie werd reeds opgeleverd in 2005. De werken aan de gebouwschil omvatten in de eerste plaats een grondig onderhoud, met aandacht voor het behoud van de patine. In een tweede fase zijn de restauratie van het buitenschrijnwerk en het interieur aan de beurt, waarna het gebouw een gemengde bestemming zal krijgen. Een deel van de begane grond en zolderverdieping wordt omgevormd tot ontmoetingsruimte waar er vergaderzalen ter beschikking zullen staan voor verenigingen en organisaties actief op de site. Op de eerste en tweede verdieping komen er studio’s voor jongvolwassenen die dreigen dak- of thuisloos te worden.