Restauratie en herinrichting Nieuwe Graanmarkt 32 te Brussel

De door de architecten R. Nivov en C. Fisco in 1787 ontworpen Nieuwe Graanmarkt vormt – na het Koningsplein en het Martelaarsplein – het derde neoclassicistische geheel dat aangelegd en bebouwd werd in het 18de-eeuwse Brussel. Het gebouw aan de Nieuwe Graanmarkt 32 werd samen met de aanpalende woning als twee gekoppelde herenhuizen opgericht in homogene neoclassicistische stijl.
Het pand wordt heringericht als nieuwe hoofdzetel voor vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten. Bij aanvang van de werken was minder dan de helft van de oppervlakte bruikbaar door de slechte bouwfysische staat en stabiliteitsproblemen. De restauratie heeft als doel dat elke verdieping opnieuw benut kan worden als kantoor- en ontvangstruimte.

In een eerste fase werd de bepleisterde en geschilderde lijstgevel reeds gerestaureerd met behoud en herstel van het originele 18de-eeuwse schrijnwerk. In een tweede fase werden het interieur, de achtergevel en het dak gerestaureerd.

Daarbij hebben we de historische interieuraankleding, dat aan het oog onttrokken was, opnieuw op de voorgrond geplaatst. Zo zijn de initiële stucplafonds vrijgelegd, is het binnenschrijnwerk hersteld en na kleurenonderzoek beschilderd volgens origineel kleurenpallet. De bestaande, originele houten bordestrap, die het hele gebouw ontsluit, werd volledig gerestaureerd en ook de vloeren zijn verstevigd en naar hun originele vorm teruggebracht.
De restauratie van de dakstructuur ging gepaard met het aanbrengen van thermische isolatie en er is gekozen voor nieuwe dakpannen passend bij de dakvlakken van de omringende gebouwen. Tot slot werd ook de achtergevel aangepakt. Hier werd de oude koetsdoorgang vrij gemaakt, het baksteenmetselwerk werd bijgewerkt en de bepleistering werd opnieuw aangebracht volgens de oude technieken.

Hiermee kreeg het pand een volledig opfrisbeurt waardoor historische elementen een nieuw leven werden ingeblazen opnieuw kunnen schitteren en hun functie vervullen in een prachtige werkomgeving.

Opdrachtgever

  • vzw Maria Boodschap Brussel Annuntiaten

Timing & Fasering

Uitvoering 2020

Categorieën