Restauratie en reconstructie

De noorderpoort dateert in zijn kern uit de 17de eeuw en was van oudsher de secundaire toegang tot de Abdij van Vlierbeek: ze leidde naar de velden en landerijen behorende tot de abdij. Langs de abdijzijde wordt de poort geflankeerd door verdiepingshoge metselwerkmuren, aan de veldzijde bevindt zich een brug over de Vlierbeek.
Na een aanrijding in 2009 stortte de noorderpoort grotendeels in. De restauratie en reconstructie werd uitgevoerd volgens iconografische bronnen van vóór 1985, toen de poort een harde restauratie onderging waarbij enkele vandaag niet meer aanvaarde materialen gebruikt werden (zo bv. cementmortel en betonnen balken). Bij de reconstructie werd het origineel materiaal zoveel mogelijk herbruikt. Nieuwe ijzerzandsteen werd aangeleverd vanuit Groot-Brittanië (Carrstone); ledesteen uit Balegem werd gebruikt voor de boog van de poort.