Restauratie en reconstructie van de noorderpoort

De geschiedenis van de Noorderpoort van de Abdij van Vlierbeek gaat terug tot de zeventiende eeuw. De poort dateert uit de periode waarin de abdij heropgebouwd werd nadat ze grotendeels verwoest werd tijdens de godsdienstoorlogen. De Noorderpoort vormt de secundaire toegang tot de abdij en leidt naar de nabijgelegen velden en landerijen. Iconografische bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw beelden de poort af als een toren, bekroond met een hoge achthoekige duiventil met windvaan. Het is onduidelijk of dit torenvolume ooit zo is uitgevoerd of wanneer het werd afgebroken. Langs de abdijzijde wordt de poort geflankeerd door verdiepingshoge metselwerkmuren, aan de veldzijde bevindt zich een negentiende-eeuwse brug over de Vlierbeek.
Na een aanrijding in 2009 stortte de Noorderpoort grotendeels in. De reconstructie werd uitgevoerd volgens iconografische bronnen van vóór 1985, toen de poort een harde restauratie onderging waarbij enkele vandaag niet langer aanvaarde materialen gebruikt werden zoals cementmortel en betonnen balken. Bij de reconstructie werd zo veel mogelijk van de oorspronkelijke materialen, waaronder ijzerzandsteen en ledesteen herbruikt en werd teruggegrepen naar de originele constructietechnieken. De nodige nieuwe ijzerzandsteen werd aangeleverd uit Groot-Brittanië (Carrstone) en voor de boog van de poort werd ledesteen uit Balegem gebruikt.  

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek O.L.V. van Vlierbeek

Timing & Fasering

Uitvoering 2016

Categorieën

Links

Hoofdproject

Abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo