Stedelijke herontwikkeling

De Normaalschool werd in het begin van de 19de eeuw opgericht als Rijkskweekschool of opleidingsinstituut voor onderwijzers. De site is gelegen binnen een groot bouwblok en sterk verscholen achter de dichtbebouwde randen. Op drie plekken wordt de site aangekondigd door een markant herkenbaar gebouw dat een uitnodigend gebaar vormt.
Met de herontwikkeling van de site zal het binnengebied een publiek karakter krijgen. Het is de ambitie om met de inrichting van de site in te spelen op de geografische en historische eigenheid en om de bestaande kwaliteiten van zowel gebouwen als gebouwde ruimte tot uiting te brengen en er nieuwe aan toe te voegen.
Het hoofdgebouw aan de Berlaarsestraat en de aangrenzende schoolvleugels worden herbestemd tot incubator, waar jonge startende bedrijven een eerste werkplek kunnen vinden en waar hen de noodzakelijke steun wordt geboden om hun ideeën te ontwikkelen.
In het binnengebied ontstaat ruimte voor gevarieerd wonen, deels in de herbestemde klaslokalen, deels in nieuw gebouwde volumes, gegroepeerd rond stedelijke en landschappelijke binnentuinen.

Opdrachtgever

  • Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier

Partners

  • AWG Architecten
  • De Architecten nv

Timing & Fasering

Wedstrijd 2017

Categorieën