Restauratie en herbestemming tot museum en huisvesting

De oostvleugel en infirmerie zijn de laatste vleugels van het claustrum die gerestaureerd zullen worden in deze restauratiecampagne.
De oostvleugel bestaat uit een begane grond met sacristie en 16de-eeuwse kapittelzaal, een eerste verdieping met kloostercellen en een schitterende ruime zolder. De huidige pandgang werd opgetrokken in het midden van de 16de eeuw. De infirmerie bestaat uit een 17de-eeuws gedeelte tegen de oostvleugel aan en een midden-18de-eeuws deel met gelijkaardige vormgeving.
De oostvleugel en infirmerie zullen na de restauratie gebruikt worden als huisvesting voor paters en priesterstudenten en deel uitmaken van het museumparcours. Tegen de oostvleugel aan, in de hoek met de kerk, wordt een buitenvolume met trap en lift toegevoegd. Dit volume, noodzakelijk voor de toegankelijkheid en de verkeersstromen, vormt het sluitstuk van het totale project.

Fotografie: Cedric Verhelst (eerste foto midden)