Restauratie van het Pathologisch Instituut en herbestemming tot museum en ateliers

Het Pathologisch Instituut werd gebouwd in 1906 naar ontwerp van de Leuvense architect Vincent Lenertz als een vrij imposant, functioneel en eclectisch getint bakstenen complex. De invulling van het nieuwe gebouw getuigt van een toenemend belang van de experimentele analyses in de medische praktijk. Er werden laboratoria voor medische, scheikundige en microscopische analyses ingericht, alsook laboratoria voor gynaecologisch onderzoek en voor experimentele pathologie. Daarnaast werd een museum en auditorium in het gebouw ondergebracht. In 1933 werd naast het bestaande gebouw een U-vormig auditorium voor heelkunde toegevoegd naar ontwerp van ingenieur J. Van Pelz. In de jaren ’50 werd een passerelle en traphal aan de westzijde toegevoegd, die de verbinding tussen het Lenertzgebouw en het Auditorium Heelkunde moest verbeteren.

De restauratie van het Pathologisch Instituut kadert binnen het Vesaliusproject en de herontwikkeling van de Hertogensite – de voormalige ziekenhuissite – in het centrum van Leuven. Het Pathologisch Instituut en het Auditorium Heelkunde zullen, samen met het naastgelegen Vesaliusinstituut ontworpen door architect Helleputte, herbestemd worden tot museum en ateliers. Hiervoor zijn een aantal ingrepen nodig in het monument om het gebouw veilig, toegankelijk en geschikt te maken. De passerelle en traphal aan de westzijde worden afgebroken en vervangen door een nieuwe structuur, die met meer respect voor het monument de verbinding maakt tussen de twee gebouwen. Het doordacht ontwerp met zorgvuldige keuze van structuur en materialiteit zorgt ervoor dat de historische achtergevel van het Pathologisch Instituut opnieuw zichtbaar wordt gemaakt.  

De opening van het Vesaliusproject wordt voorzien in 2025. Met dit initiatief geven KU Leuven en UZ Leuven een eigentijdse invulling aan het beschermde erfgoed die tegelijkertijd naadloos aansluit bij de historisch betekenis en die in de toekomst bezoekers zal inspireren met verhalen over wetenschap en zorg.

Fotografie: eerste foto door Sergison Bates architects
Schetsen en ontwerptekeningen: Sergison Bates architects

Opdrachtgever

  • KU Leuven

Partners

  • Sergison Bates architects

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën