Vooronderzoeken en gefaseerde restauratie

Het kasteel van Hoogstraten gaat terug tot in de 12de eeuw. Het omvat een kasteel en slot, omgeven door een omwalling en slotgracht met talrijke werkhuizen, een boerderij, enkele woningen en een ontvangstpaviljoen. Momenteel maakt het deel uit van het Penitentiair Schoolcentrum, een open inrichting van veroordeelden die de focus legt op gevangenisarbeid en opleiding.
In eerste instantie deed Studio Roma archivalisch, materiaaltechnisch en stabiliteitsonderzoek van het cellulair gedeelte van het kasteel. De studie evalueert de erfgoedwaarde van de verschillende bouwdelen en verschaft richtlijnen inzake de bouwhistorische en bouwtechnische randvoorwaarden bij de restauratie- en renovatiewerken aan het kasteel.
De uitvoering van de restauratie verloopt in drie fasen: (1) de restauratie en herbestemming van een deel van de hoeve tot grootkeuken en bakkerij, (2) de restauratie en aanpassingswerken aan het cellulair gedeelte en (3) de restauratie en herbestemming van de bijgebouwen. Na de herinrichting zal het PSC plaats bieden aan ca. 250 gedetineerden.

Opdrachtgever

  • Regie der Gebouwen regio Noord

Partners

  • CONIX RDBM Architects

Timing & Fasering

Vooronderzoeken: uitvoering 2015
Restauratie: in studie

Categorieën