Opmaak van masterplan en beheersplan

In 1953 richtte de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg een openluchtmuseum op in Bokrijk, waar gebouwen met culturele of historische waarde die dreigden te verdwijnen een plaats kregen. In 1958 ging het Openluchtmuseum officieel open. Een 140-tal authentieke gebouwen en objecten vormen de kern van de erfgoedcollectie. Hoewel het oudste gebouw van 1507 dateert, bestaat de collectie hoofdzakelijk uit bouwwerken van de late 17de tot eind 19de eeuw. De nadruk ligt in het bijzonder op landbouwhoeven en -schuren. Daarnaast zijn ook belangrijke gebouwen uit het dorpsleven opgenomen.
Het Openluchtmuseum is beschermd als monument en de beheerders nemen hun taak ernstig om voor het behoud en onderhoud van hun monumentale erfgoed in te staan. De meeste gebouwen zijn echter al meerdere tientallen jaren aanwezig op het domein, waardoor de nood aan een grotere restauratiecampagne gespreid over meerdere jaren zich opdringt. Studio Roma stelde een beleidsplan op voor de restauratie van alle onroerend erfgoed met als eindresultaat de aanvraag van een meerjarige subsidieovereenkomst bij de Vlaamse Overheid. Hiervoor werd het volledige gebouwenbestand in kaart gebracht met de te verwachten herstellings- of restauratiewerken, de timing en het budget waarbinnen deze kunnen gerealiseerd worden.

Opdrachtgever

  • Provincie Limburg

Partners

  • Ars Horti

Timing & Fasering

Uitvoering 2016

Categorieën