Restauratie en herbestemming tot bedrijvencentrum

Gebouwd op de overgang tussen het neerhof met de hoevegebouwen en de abdijsite met de kloostergebouwen, vormt het provisorenhuis de vierde toegangspoort tot de religieuze kern van de abdij. De laat-barokke bouwstijl (gedateerd 1723-1725) uit zich voornamelijk in de ritmische venstergehelen met witstenen platbandomlijstingen. Ook zijn er nog laatmiddeleeuwse bouwelementen uit de eerste, vroeg 16e-eeuwse, bouwfase aanwezig, zoals de eindtrapgevels van het hoofdvolume, de configuratie van smalle kloosterramen en onregelmatig gepositioneerde doorbrekingen in de dwarsvleugel.

Het provisorenhuis werd gerestaureerd en herbestemd tot bedrijvencentrum, waarbij een inrichting met zo groot mogelijke flexibiliteit vooropgesteld werd. Zo kunnen de ruimten steeds opnieuw ingedeeld worden naar de wens van toekomstige gebruikers.

Tijdens de restauratie werden enkele storende verbouwingen uit de jaren negentig ongedaan gemaakt. De gevels werden gereinigd en hersteld. Hierbij werden ontbrekende of sterk verweerde natuursteenelementen teruggebracht, waaronder de jaarsteen en de kapitelen van het risaliet aan de voorgevel. Het schrijnwerk werd vernieuwd naar historisch model, met uitzondering van vijf ramen op de begane grond die werden behouden en gerestaureerd. Hier werden stalen achterzetramen geplaatst om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen inzake energieprestatie, zonder daarbij de authentieke beleving van het gebouw te verstoren. De circulatie in het gebouw werd verbeterd door het inbrengen van een nieuwe brandveilige trap in hedendaagse vormentaal en het geheel werd tijdloos aangekleed met materialen en kleuren die aansluiten bij de historische context van de abdij.

Fotografie: Pol Leemans en Cedric Verhelst

Opdrachtgever

  • Stad Leuven

Timing & Fasering

Uitvoering 2020

Categorieën

Links

Hoofdproject

Abdij van Park te Heverlee