Restauratie van een slotkapel

Deze slotkapel toegewijd aan Sint-Hubertus werd in het begin van de 17de eeuw opgetrokken onder leiding van WenceslasCobergher, hofbouwmeester van de aartshertogen Albrecht en Isabella. In haar sobere elegantie vormt de kapel met haar contrasterend gebruik van rode baksteen en witte natuursteen een mooi voorbeeld van vroegbarok.

De laatste restauratiecampagne dateert van 1993; nieuwe werken dringen zich op. De houten dakconstructie en zoldervloer verkeren in slechte staat, de verstopte goten veroorzaken waterschade aan de onderliggende structuur, cementvoegen uit een eerdere restauratie leiden tot vorstschade en de witstenen topgevel verliest haar verankering. Pajo Plan architecten stelde het restauratiedossier voor de bedaking en topgevels op; Studio Roma is de uitvoerend architect.

Opdrachtgever

  • Regie der Gebouwen regio Oost
  • Vlaanderen Regio Oost

Timing & Fasering

Uitvoering 2022

Categorieën