Stabiliteitswerken

De Sint-Jacobskerk bevindt zich aan de westzijde van het historische stadscentrum van Leuven, in het laaggelegen deel van de stad. Het gebouw met hoofdzakelijk gotische kenmerken verzakte reeds kort na de bouw. Ook later werden de verschillende bouwfasen geconfronteerd met belangrijke stabiliteitsproblemen en zakten de pijlers dieper weg. Vermoedelijk bevindt het oorspronkelijk vloerpeil zich inmiddels ca 80cm onder de huidige vloertegels. In de jaren ’60 werd de kerk ontwijd, grotendeels ontruimd en werd de structuur volledig geschoord met betonnen pijlers en steigers.
De opdracht bestaat uit een volledige stabiliteitsstudie ter consolidatie van het gebouw met verwijdering van alle schoorconstructies ten behoeve van een toekomstige restauratie. De werken bestaan o.a. uit het versterken van de funderingen met micropalen, het aanbrengen van muurankers, houtherstelling van de dakspanten en de versterking van het metselwerk. Na verwijdering van de nu aanwezige steunconstructies kan overgegaan worden tot de reconstructie van de gewelven in de zijbeuken, alsook de in 2000 verwijderde luchtbogen.

Fotografie: André Nullens

Opdrachtgever

  • Stad Leuven

Partners

  • Triconsult

Timing & Fasering

Uitvoering 2021

Categorie