Sint-Jozefkerk te Vosselaar

De voormalige parochiekerk Sint-Jozef-Arbeider van Marc Dessauvage is in verschillende opzichten een markant gebouw. De vier gevels van deze modernistische kerk uit 1966-1967 hebben een volledig gelijkaardige vormgeving, gekenmerkt door een materiaalgebruik van gevelmetselwerk, structureel zichtbeton en grote raampartijen in stalen kaders, en door een strakke geometrische vlakken-architectuur.
De herbestemming van deze kerk tot vrijetijdshuis en bibliotheek is een gelukkige keuze. Dit nieuwe programma laat toe drie fundamentele troeven van dit gebouw verder te ontwikkelen. In eerste plaats bezit het gebouw een intrinsieke architecturale kwaliteit, die ontstaat door een spel van tegenstellingen: de beslotenheid van de gevel versus het overvloedig aanwezige daglicht binnen; de subtiele geleding van de grote ruimte versus haar ogenschijnlijke leegte; het robuuste materiaalgebruik versus de genuanceerde detaillering. Verder bezit het gebouw een grote erfgoedwaarde, medebepaald doordat ze voor én door de lokale gemeenschap werd gebouwd. Het kerkgebouw vormt daardoor een mentaal baken in zijn omgeving. Ten slotte is er ook de locatie: centraal gelegen binnen een cluster aan voorzieningen op wijkniveau, die kan uitgroeien tot een socioculturele pool.

Fotografie: Sven Sterken

Opdrachtgever

  • Gemeente Vosselaar

Partners

  • Achilles Design
  • Sven Sterken

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën