Restauratie en herbestemming tot vrijetijdshuis

De voormalige parochiekerk Sint-Jozef-Arbeider is een markant kerkgebouw naar ontwerp van architect Marc Dessauvage uit 1966. Het is één van de meest omvangrijke voorbeelden van de modernistische opvatting in de kerkenbouw waarbij functionaliteit primeert. De kerk is ontworpen als een gesloten en massief geheel, gekenmerkt door een materiaalgebruik van gevelmetselwerk, structureel zichtbeton en grote raampartijen in stalen kaders. Dit staat in contrast met het interieur waar ruimtelijkheid en de overvloedige aanwezigheid van daglicht centaal staan. Door het volume te reduceren tot de essentiële constructieve elementen en het gebruik van sobere materialen wordt een uitgepuurde, zuivere architectuur gecreëerd met een sterke ruimtelijke werking.
De kerk werd gerestaureerd en herbestemd tot vrijetijdshuis met bibliotheek. Het ontwerp moest het volgende meerledige doel nastreven: de erfgoedwaarde van het monument vrijwaren, de architecturale kwaliteiten verder in de verf zetten en versterken en de herbestemming mogelijk maken door de realisatie van enkele toevoegingen die het gebruik faciliteren.  

De restauratie voorzag herstel en reiniging van de gevels en patiomuren in baksteen en beton, herstel van de dakbedekking en isolatie van de daken en herstel van het buitenschrijnwerk met zo veel mogelijk behoud van het bestaande schrijnwerk.

In het interieur werden de arduinen vloeren gedemonteerd en teruggeplaatst om vloerverwarming en de nodige technieken te kunnen integreren. Er werden twee cruciale ingrepen gedaan om de toegankelijkheid van het gebouw te verhogen. In de voormalige sacristie werd een lift geplaatst om zo de kelder, de berging en onthaal op de begane grond en de bureaus op de verdieping te verbinden. Op de verdieping kwam een loopbrug die vanuit de bureaus toegang geeft tot de refter.  

Dit ontwerp werd door de Vlaamse Bouwmeester inhoudelijk ondersteund als een pilootproject om een zinvolle toekomst te bieden voor het Katholieke patrimonium. Met bescheiden, maar doeltreffende ingrepen en een participatieproces hebben we getracht zowel de lokale gemeenschap als het verlaten monument te revitaliseren. Op die manier hopen we dat de Sint-Jozefskerk de ruimtelijke, sociale en culturele relaties kan versterken zoals de oorspronkelijke ontwerper dit altijd al voor ogen had.

Fotografie: André Nullens

Opdrachtgever

  • Gemeente Vosselaar

Partners

  • Achilles Design
  • Sven Sterken

Timing & Fasering

Uitvoering 2021

Categorieën