Restauratie houten interieurelementen, schilderijen en klokken en opmaak haalbaarheidsstudie

Gelegen op de helling van een heuvelrug in het rustige centrum van Sint-Martens-Lennik staat de imposante, monumentale Sint-Martinuskerk. De kerk ontstond vermoedelijk in de elfde eeuw als een romaanse kerk en werd tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw omgebouwd tot een gotisch kerkgebouw. Met de inrichting van het barokke interieur in de zeventiende en achttiende eeuw kreeg de kerk haar huidige uitzicht, maar wie goed kijkt, kan vandaag nog steeds enkele romaanse restanten terugvinden.

De kerk werd in vijf fases tussen 1996 en 2015 gerestaureerd onder leiding van Pajo Plan Architecten. Toen in 2022 de premie voor de restauratie van de interieurelementen werd toegekend, kon de laatste restauratiefase in uitvoering gaan. Studio Roma actualiseerde daarvoor het in 2014 opgemaakte uitvoeringsdossier. Tijdens deze fase worden de barokke houten interieurobjecten, waaronder de biechtstoelen, de preekstoel, de doopkapelafsluiting en het tochtportaal gereinigd en gerestaureerd. Hiertoe behoren ook nog enkele bijzondere objecten zoals een grote eikenhouten koffer en twee robuuste offerblokken met authentieke hangsloten. Verder worden tijdens deze fase de twee zeventiende eeuwse altaarschilderijen gerestaureerd en de klokken terug in werking gesteld. Tot slot worden de bestaande loopbruggen aangepast en nieuwe loopbruggen voorzien om de zolders veilig toegankelijk te maken.

Hoewel de globale toestand van de kerk dankzij de reeds uitgevoerde restauratiewerken goed is, beginnen zich opnieuw enkele gebreken voor te doen. Om een overzicht te krijgen van de actuele problemen wordt een haalbaarheidsstudie opgemaakt. Voor de opmaak van deze studie maakte Studio Roma gebruik van een drone, waardoor ook de moeilijk bereikbare of onveilige plaatsen konden geïnspecteerd worden. Zo vormt de studie een totaalbeeld met plan van aanpak en handleiding voor de kerkfabriek om een regelmatig nazicht en onderhoud in te plannen voor de eerstkomende tien jaar om verdere achteruitgang te voorkomen.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek Sint-Martinus

Timing & Fasering

Interieurwerken in uitvoering
Haalbaarheidsstudie in uitvoering

Categorieën