Opmaak van het beheersplan en gefaseerde restauratie

De Sint-Martinuskerk, met haar opmerkelijke torenspits met bolvormige bekroning, is een van de meest bezochte kerken van het Pajottenland dankzij haar twaalf unieke brandglasramen. Het huidige 19de-eeuwse gebouw vervangt een oudere gotisch kerk en is opgetrokken uit baksteen met zandstenen details in sobere neoclassicistische stijl.
In 2012 restaureerde Pajo Plan architecten de daken, toren en westgevel van de kerk samen met de kerkhofmuur. In de daaropvolgende jaren werd grondig vooronderzoek gedaan naar de glasramen, altaren, beelden, meubilair en muurschilderingen met het oog op de restauratie van het interieur. In 2017 werd het dossier overgedragen aan Studio Roma, die momenteel het beheersplan uitwerkt en dossiers voor de interieur-restauratie en de exterieurrestauratie van de andere gevels voorbereidt.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek Sint-Martinus

Timing & Fasering

In studie

Categorieën