Opmaak van het beheersplan, en gefaseerde restauratie

De Sint-Niklaaskerk is een landelijk maar monumentaal kerkgebouw. De karakteristieke romaanse vieringtoren gaat terug tot de 12de eeuw. De vele daaropvolgende bouwfasen zijn nog duidelijk af te lezen in de sterk gelaagde bouwarcheologie van het kerkgebouw. Door haar ligging op een voormalige kerkhofheuvel is ze een belangrijk referentiepunt in het landschap van Gooik.
De kerk kampt al geruime tijd met stabiliteitsproblemen, vooral in het koor. De vorm van de gewelven is erg vlak, waardoor ze een grotere horizontale belasting vormen op de gevels. De gevels hebben onvoldoende massa om deze spatkrachten op te vangen en worden naar buiten geduwd. De gordelbogen en gewelfribben zijn hierdoor verzakt. In afwachting van een algehele restauratie is een aanbestedingsprocedure opgestart om de hoogdringende werken in het koor uit te voeren.

Opdrachtgever

  • Gemeente Gooik

Timing & Fasering

In studie

Categorieën