Restauratie van kerk en kerkhofmuur

Deze parochiekerk in Maasromaanse stijl dateert uit de 11de eeuw en is grotendeels opgetrokken in kalkzandsteen. De kerkhofommuring en het dodenhuisje in 1910 werden gebouwd naar ontwerp van Joseph Joos. In 1934 werd de kerk archeologisch gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwe sacristie en doopkapel door prof. kannunik Raymond A.G. Lemaire en architect Frans Vandendael. Van 1967 tot 1974 ondergingen de gevels, daken en het interieur een restauratie onder leiding van prof. Raymond Lemaire. De restauratie van het oksaal en de vernieuwing van de vloer en verwarmingsinstallatie gebeurden ten slotte door architect Paul Van Aerschot.
Een volgende restauratiecampagne dringt zich op, waarbij vooral een stabilisering van de toren, het volledig vernieuwen van het voegwerk van het middeleeuws parement en het vernieuwen van de dakbedekking en hemelwaterafvoer vooropgesteld worden. Het interieur ten slotte zal gerestaureerd worden naar de toestand uit 1934.

Opdrachtgever

  • Gemeente Bertem

Partners

  • Atran

Timing & Fasering

Beheersplan: goedgekeurd 2018
Restauratie kerk: restauratiepremie goedgekeurd
Restauratie kerkhofmuren: in studie

Categorieën

Links