Restauratie en medegebruik van de parochiekerk

De Sint-Pieterskerk is een opmerkelijk gaaf voorbeeld van een classicistische plattelandskerk, opgetrokken in baksteen met gebruik van arkose, de groengetinte, lokale zandsteen. Het 17de-eeuwse Le Royer-orgel is een van de oudste in het Pajottenland.
Een volledige restauratie drong zich op: in 2003 werd in de kerk al een beschermplafond aangebracht om naar beneden vallend stucwerk op te vangen en in 2015 werd de kerk gesloten voor het publiek omwille van afscheurend metselwerk. Pajo Plan architecten liet de nodige vooronderzoeken uitvoeren (naar de bouwhistorie, het meubilair, de glas-in-loodramen), en stelde het restauratiedossier op voor het exterieur, interieur en de glas-in-loodramen. Studio Roma voert nu als opvolgend architect de restauratiewerken uit. Na de restauratie zal de kerk gebruikt worden voor doopvieringen en culturele activiteiten.

Opdrachtgever

  • Gemeente Gooik

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën