Gefaseerde exterieurrestauratie

De bijzondere 90m hoge kerktoren van de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde werd gebouwd in de 15de eeuw en is daarmee één van de oudste monumentale kerktorens in Vlaanderen. De geschiedenis van de kerk start echter al veel vroeger. De kerk werd volgens geschreven bronnen opgericht eind 10de of begin 11de eeuw, maar van dit oude kerkgebouw bleef niets bewaard. Wel bleef het 12de eeuwse koor, dat in vroege Scheldegotiek was opgetrokken, goed bewaard. Dit koor, gebouwd in Doornikse blauwe steen, contrasteert sterk met de rest van de kerk, opgetrokken in witte en zeldzame lichtgroene ledesteen uit de streek. Het grote vernieuwingsproject van de 15de eeuw, waarbij het schip, een deel van het transept en de toren werden vervangen, viel stil in de eerste helft van de 16de eeuw met de godsdienstoorlogen, vlak voor ze aan het koor waren. Het resultaat is een bijzondere combinatie van twee stijlen in één gebouw: het donkere koor, dat op zich al bijna een volledige kerk lijkt qua grootte, en het nog veel grotere lichte hoge schip met zijbeuken en toren.
In 2017 nam Studio Roma het dossier over van Pajo Plan architecten, die de restauratiedossiers voor het glas-in-lood, het koor, en de toren opstelden. De problematiek van steenverwering, scheurvorming ter hoogte van de pinakels en het maaswerk van de glas-in-loodramen van de toren, deed vrezen voor de veiligheid van de omstaanders. Omwille van deze hoogdringendheid werden de werken aan de toren als eerste aangevangen in 2018 en opgeleverd in 2019. In 2022 startten de restauratiewerken aan het koor. Hier zullen de mooie en kleurrijke glasramen grondig gerestaureerd worden, de gevels hersteld en het interieur van het koor, die ook dienst doet als de winterkerk, gerestaureerd en opgewaardeerd naar kleuren en aankleding toe.

Opdrachtgever

  • Kerkfabriek Sint-Walburgakerk Oudenaarde

Timing & Fasering

Uitvoering fase toren 2019
Fase koor in uitvoering

Categorieën