Herinrichting en restauratie van het station van Etterbeek

Het ontwerpteam Multiple – Studio Roma –SEA– SECA Roma buigt zich sinds eind 2021 over de herinrichting en restauratie van het station van Etterbeek. De komende jaren moeten de werken het mogelijk maken het treinstation te laten uitgroeien tot een grootstedelijke en intermodale mobiliteitshub die de omliggende wijken en universiteitscampussen van de VUB en ULB beter bedient en verbindt.

Studio Roma werkt als expert erfgoed en restauratie intensief mee aan het totaalconcept en aan de restauratiestrategie voor onder andere het oude stationsgebouw van 1880 langs perron vier en de restanten van het grootse, maar nu jammer genoeg grotendeels verdwenen, station van 1902-1906.

Het treinstation van 1880 is, als één van de eerste spoorwegstations in België, sinds 2015 erkend als monument. De luifel, de overdekte trappartijen en het trappenhuis van het later afgebroken station van 1906 in Vlaamse neorenaissance-stijl zijn ingeschreven op de Brusselse bouwkundige erfgoedinventaris.

Studio Roma stelt in het ontwerp voor om het historische station uit 1880 integraal in ere te herstellen door de oorspronkelijke volumetrie en uitzicht van het bakstenen parement met witte natuursteen terug te brengen, in combinatie met schrijnwerk naar historisch model. Deze terugkeer naar het originele concept zet zich door in het interieur waar de later ingebrachte muren worden weggehaald om de ruimte te openen en een herbestemming mogelijk te maken als horeca-concessie gericht op de nabijgelegen universiteiten. De met glas overdekte hal, de trappenpartijen en het trappenhuis uit het begin van de twintigste eeuw, alhoewel niet beschermd, zullen ook zorgvuldig gerestaureerd worden en geïntegreerd in het nieuwbouwproject dat bestaat uit drie delen: een hoogdynamisch voorplein, een nieuwe open hal met reizigersfaciliteiten en een lagergelegen tuin met publiek groen. Het sterk opgewaardeerde publieke domein wordt verderop nog aangevuld met een nieuwe voetgangers- en fietserspasserelle. Het eigenlijke ontwerp voor de nieuwe hal is ingegeven door de uiteenlopende bewegingen van reizigers die door de hoge dakstructuur op elegante pillotis alle bewegingsvrijheid krijgen. Een vierkant en cirkelvormig volume in een hedendaagse architecturale vormentaal in deze hal voorzien tot slot in fietsenparking, loketten, toiletten en wachtzaal.

Opdrachtgever

  • NMBS -SNCB

Partners

  • MULTIPLE – SEA – SECA

Timing & Fasering

In studie

Categorie