Fase I van het masterplan Abdij Keizersberg

De eerste fase van het masterplan beoogt het invullen van de oost- en zuidvleugel en de annex NW met projecten die inhoudelijk aansluiten bij de benedictijnse spiritualiteit. De projecten die er onderdak vinden, beantwoorden aan een rechtstreeks doel van de communauteit, bieden mogelijkheden naar het invullen van maatschappelijke noden en kunnen inkomsten genereren voor het onderhoud en de financiering van toekomstige projecten in de abdij.

Een eerste project binnen deze restauratiefase is de renovatie van de studentenhuisvesting ‘MonteCasino’, een christelijke leefgemeenschap van mannelijke studenten, gelegen op de eerste verdieping.

Als tweede project worden de kamers van de tweede verdieping van de zuidvleugel gerenoveerd tot ‘Scolastica’, huisvesting voor een internationale zustergemeenschap. De oplevering en plechtige opening van Scolastica vond plaats in september 2021.

Parallel met de nieuwe kamers in Scolastica is een tweede werf gestart waar Labora de handen uit de mouwen steekt in de annex NW. Ook in deze zone wordt de technische installatie aangepast aan hedendaagse comfortnormen.

Het vierde en laatste project van deze eerste fase van het masterplan ambieert een volledig gerenoveerd gastenverblijf op de eerste verdieping van de zuidvleugel onder de naam Placidus. Het doel bestaat erin de vernieuwde gastenvleugel open te stellen in de loop van de eerstvolgende jaren.

 

Opdrachtgever

  • vzw Abdij Keizersberg
  • Abdij Keizersberg vzw 2.0

Timing & Fasering

In uitvoering

Categorieën

Hoofdproject

Abdij Keizersberg te Leuven