In februari van dit jaar zijn de restauratiewerken van start gegaan aan een aantal woningen binnen het als werelderfgoed erkende begijnhof van Lier. Acht begijnhofwoningen in de Symforosastraat en een waardevol restant van een oud convent worden vakkundig gerestaureerd, bewoonbaar gemaakt en aangepast aan het hedendaags wooncomfort. Er komen nieuwe aanbouwen en buitenkamers, verweven met de historische gebouwen.

De opdrachtgevers zijn het OCMW Lier en de Kerkfabriek Sint-Gummarus. De werken worden uitgevoerd door de THV Denys-Building.

Het einde van de werken is voorzien in de lente van 2019.