Tijdens de restauratie van de toren en de beiaard werd een meerjaren premieovereenkomst goedgekeurd voor de nog resterende restauratiewerken. In eerste fase komen de noordelijke gevels en daken van het schip en transept aan de beurt. Deze werken zijn gegund aan Renotec en inmiddels gestart. Pronkstuk zal de restauratie van het grote glasraam van 1535 worden met de voorstelling van het Laatste Avondmaal en de Staten van Holland, die het raam indertijd aan de kerk geschonken hebben. De werken zullen tot de zomer van 2021 duren. Daarna komt de zuidkant van de kerk aan de beurt.