Nieuwe stap in verderzetting van restauratie van de abdij van Vlierbeek: Nieuw Abtskwartier en bijgebouwen van het Oud Abtskwartier

Het wordt druk rond ons bureau: we mogen een volgende stap zetten in de restauratie van de abdij van Vlierbeek. Twee dossiers stonden op de wachtlijst om een premie te ontvangen: de bijgebouwen van het Oud Abtskwartier, met onder meer de waardevolle restanten van het pandhof en het koetshuis dat in 2016 nog met een zware brand te maken had en het Nieuw Abtskwartier, de prachtige 18de eeuwse abtswoning ontworpen door architect Dewez, dat ook te lijden had van de brand en waar onlangs huiszwam ontdekt werd. Om verder verval van deze monumenten tegen te gaan, werd er eind augustus opnieuw een aanvraag tot voorafname omwille van hoogdringendheid ingediend. Vlaams minister van onroerend erfgoed, Matthias Diependaele, keurde dit begin oktober goed. We zitten nu samen met de kerkfabriek en de Stad Leuven om de restauratie en herbestemmingswerken zo snel mogelijk in uitvoering te laten gaan.

Deel dit artikel: